(.) Beklager sterkt «At den tapende part i saken, som kom til orde i artikkelen, og Kapital kan være uenig med Gard i sak, gir ikke grunnlag for å skrive «Årets dummeste» i bildeteksten.
(.) Hvert skritt i denne prosessen foregår i nytt terreng.
Elden mener at manglende lydopptak er et problem for ankebehandlingen, og for muligheten til å etterprøve det som blir sagt i retten.De skal ikke ta del i etterforskningen av saken de senere skal avgjøre.Det er ikke klart, hvordan Media Research Center afgør, hvad der er positive og negative redzilla gutschein 2018 historier. Dommerslakt.«Høyesterettsdommere utnevnt av Ap tar avgjørelser til fordel for offentlig sektor.
Dette truer rettssikkerheten til sårbare grupper i samfunnet vårt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Etter dette fastsettes samboerens straff til fengsel i 2 år og 4 måneder.
Direktør Tor Langbach, Domstoladministrasjonen.8.2012 Private aktører tildeles en stadig større del av statens ressurser, mens domstolene ikke får midler til å opprettholde bemanningen.Til en viss grad synder Fremskrittspartiets Per Sandberg mot denne tradisjonen når han i Aftenposten påskeaften går til et frontalangrep på Gjenopptakelseskommisjonens konklusjon i Torgersen-saken.Deres primæroppgaver er å sikre rettssikkerhet for individer og grupper, sørge for god og effektiv konfliktløsning og konfliktforebygging, og utøve en åpen og kvalitetsbevisst rettspleie.I dag vet vi bedre, og lovverket er endret.(.) Hennes sjef, førstelagmann Nils Erik Lie, mener det er Kari Breirem som er utsatt for en «hekseprosess» og et «felttog» fra de tillitsvalgte.Tingrettsdommer Arne Landmark har tidligere jobbet seks år i Statoil.What can we learn from the shameful story of vaginal mesh?Videre påpekes det at de som har ansvar for å fatte viktige beslutninger som berører barn, ikke alltid har god nok kunnskap til å, foreta en grundig vurdering av hva som er til det enkelte barns beste.Svært alvorlig, mener Dommerforeningens leder.


[L_RANDNUM-10-999]